Terazi

Terazi, ağırlıkların ölçülmesi için kullanılan bir cihazdır. Teraziler, genellikle iki yerleşik kapasiteli pan ile çalışır. Bir pan üzerinde ölçülecek olan nesne veya malzeme yerleştirilir, diğer pan ise ağırlık standartları ile doldurulur. Bu panlar arasındaki denge noktasından ağırlık ölçülür. Teraziler elektronik veya mekanik olabilir ve birçok farklı uygulama için kullanılabilir, örneğin ticaret, endüstri, laboratuvar vb.